top of page

17.7 | תיאטרון הקרון | גן הפעמון

תכנית ה - 16:30

הצגת ילדים

גליה לוי-גרד - חכמים בלילה

סבי סבותיה של גליה היגרו בשנת 1492 בעל כורחם מסרגוסה בספרד ליון ואיטליה. לאחר נדודים הגיעו לחברון ומשם לשכונת ימין משה בירושלים.


סיפורי חלם, ממיטב הפולקלור היהודי, בעיבוד בימתי ייחודי בתוך ספר גדול, אשר הופך לבמת תיאטרון, בטכניקת "פופ-אפ" ובשילוב בובות וצלליות. בהצגה יוצאים החלמאים לחפש ירח חדש לעירם, במקום הירח שנגנב. אל תוך ההרפתקה נשזרים סיפורים משעשעים ומתגלה "עולם חלמאי" שופע תמימות וחכמה, לצד פיוט וקסם.
ההצגה פותחת לילדים של היום צוהר רענן וחדש אל הפולקלור וההומור היהודי שלא נס ליחו ואל האפשרות הניתנת לכולנו גם היום לצחוק על עצמנו ברוח המקורות העממיים של תרבות היידיש, העיירה והקיום היהודי בגולה. חלם אינה רק "שם" ו"אז" כי אם גם כאן ועכשיו.

רעיון, עיצוב והפעלה: גלי לוי-גרד

כרטיסים
bottom of page