top of page
פרויקטים - בין שמיים לארץ

צילום: דניאל שטרית

כל עצמותי תאמרנה

צילום: ירדן מאירוביץ'

בין שמיים וארץ - מרכז לתרבות עכשווית לחיבור בין עולמות, מחול | אמנות חזותית | מוסיקה

ארכה
צור קשר
bottom of page