top of page

אנסמבל כעת

יש ננסים שעומדים על כתפי ענקים ויש כאלו שרוקדים על כתפיהם: אנסמבל כעת - להקת מחול עכשווי יהודי של גברים.

 

מה?

 

הרי גברים דתיים לומדים תורה, משפטים, חינוך.  אם כבר אמנות אז זו של המילה או הצליל או הצורה, אבל הגוף... הגוף זר להם והם זרים לו.

 

אנחנו זוכים להביא לקדמת הבמה המקצועית, בארץ ובעולם, מחול עכשווי הפורץ מתוך עולם יהודי תוסס ועתיק. בלי הנחות לעצמנו ולקהל שלנו- מישירים מבט לקונפליקט בין גוף לנשמה, עכשווי למסורתי, ומתוך השבר הטקטוני הזה אנחנו מגלים שפה חדשה מלאה בכאב, כנות ואופטימיות.

 

בואו וראו שפה חדשה נולדת, שפה המרחיבה את הגבולות המקובלים: עולם הרוח היהודי לא פונה רק אל הדתיים, והמחול העכשווי לא פונה רק אל החילונים.

צילום: ירדן מאירוביץ'

bottom of page