top of page

אנסמבל כעת

אנסמבל כעת הפועל בתוך עמותת בין שמיים לארץ, מורכב מרקדנים-גברים-דתיים שחיפשו את דרכם בתוך עולם המחול המקצועי.

כחלק מהעשייה של עמותת 'בין שמיים לארץ', בשנת 2007 הוקם בי"ס לגברים- כל עצמתי תאמרנה. אחרי מסע משותף של שלוש שנות לימודים, בוגרי המחזור הראשון הקימו את אנסמבל כעת, מתוך רצון ליצור מחול עכשווי החוקר את הזהויות כדתיים, כגברים וכישראלים.

את האנסמבל ניהל במשך 12 שנים רונן יצחקי, המכהן כיום כראש החוג לתנועה באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, כיום מנהלים את האנסמבל אייל עוגן וחנן מארס.

ב2010 עלתה העבודה הראשונה של האנסמבל, 'כביש מס' 1', שרצה על במות בישראל ובעולם עד היום.

(הופיעה בין היתר במדריד, לונדון, ברלין וסינגפור).

ב2016 הוכר האנסמבל כלהקה מקצועית למחול ומתוקצבת ע"י משרד התרבות.

 

האנסמבל מבקש ליצור מתוך התייחסות גיאוגרפית וחברתית:  מבחינה גיאוגרפית, האנסמבל יוצר וחוקר בירושלים (שם גם ביה"ס ממוקם), ומבקש לתת ביטוי לרב-תרבותיות של העיר וכן להיסטוריה הלאומית והדתית של העיר.  המשמעויות הרבות של העיר מחזקות את הרצון ליצור מחול יהודי עכשווי, השואב ומתייחס להקשרים העשירים העולים מתוך העבודה בירושלים. מתוך כך עולה רצון להביא את היצירה הזאת לכלל הציבור הישראלי, כיצירה הצומחת מעיר הבירה ומתוך התרבות הישראלית. מבחינה חברתית, האנסמבל שואף להביא את הציבור הדתי לתוך עולם המחול המקצועי, ובכך להרחיב את הציבור שוחר המחול. הצלחת הפסטיבל "בין שמיים לארץ" הוכיחה עד כמה גדולה ההתעניינות והביקוש ביצירה תרבותית מסוג זה. האנסמבל מבקש לתת ביטוי לעולמם הפנימי, התרבותי והחברתי של היוצרים, ומתוך כך להשתתף בשיח האמנותי והתרבותי של עולם המחול הישראלי.

רפרטואר

בין עבודות האנסמבל הועלו היצירות: מַמֶּש מאת גיל קרר (2021), בלי נדר מאת חנן מארס (2018), רטט מאת רונן יצחקי (2017), לב בשר מאת שרון פרידמן (2022) ועוד יצירות נוספות שהועלו על במות בארץ ובעולם, ומשכו אליהן קהל מגוון. הקהל נע מחובבי מחול מקצועי, המגיעים מעולם תרבותי חילוני, ולצידם אנשים דתיים שלא נחשפו לעולם המחול המקצועי עד כה, ואנסמבל כעת מהווה עבורם שער לעולם חדש של יצירה גופנית.

הלהקה יוצרת בכל שנה יצירה חדשה בשיתוף עם כוריאוגרפים שונים, כאשר בשנתיים האחרונות (2022-23) עובדת הלהקה עם הכוריאוגרף שרון פרידמן.

צילום: ירדן מאירוביץ'

bottom of page