top of page

הופעות קרובות

Technology

Technology

Technology

6.6.23, י"ז סיון

ארכיון

מופעים 2022

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

מרפסת של מוסללה

יפו 97 גג בניין כלל

27.10.22 ב' חשוון

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

יסודות

היכל שלמה ירושלים

13.9.22 י"ז אלול

אנסמבל כעת

לב בשר - ענבל ת"א

ענבל - ת"א

22.11.22 כ"ח חשוון

אנסמבל מיכה

"שקט שיהיה שם"


מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

ז' בתמוז 6.7.22

אנסמבל כעת

בישיבה לאומנויות בר אילן

נורדיה

כ באדר ב' 23.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

2.2.22 יום רביעי- א' אדר

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ


מחול מנשה

מחול מנשה

27.12.22 ג' טבת

אנסמבל כעת

לב בשר

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

22.9.22 כ"ו אלול

אנסמבל כעת

לב בשר

הפרסה 3, 

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

24.11.22 ל' חשוון

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ באמפי בתקוע

אמפי תקוע

יום שני- 16.5.22 ט"ו באייר

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

מוצ"ש- ט"ז אדר ב' 19.3.22

אנסמבל מיכה

באנו חושך - דיאלוג בין מוזיקה לתנועה

20:00

הפרסה 3, ירושלים

הפרסה ,3 ירושלים

20.12.22 כ"ו כסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

20:00

מחול מנשה

מחול מנשה

27.12.22 ג' טבת

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

בית כנסת ידידיה

בית כנסת ידידיה

15.10.22 כ' תשרי

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

הפרסה 3,

ירושלים


מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

8.12.22 י"ד בכסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ בתיאטרון תמונע בתל אביב

תל אביב- תיאטרון תמונע

כ"ד באייר 25.5.22

כל עצמותי תאמרנה

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

יום חמישי - 3.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

גוש עציון,

ירושלים

גוש עציון

1.12.22 ז' כסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

הפרסה 3,

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

17.11.22 כ"ג חשוון

אנסמבל כעת

לב בשר

הפרסה 3, 

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

15.12.22 כ"א בכסלו

אנסמבל כעת

"ממש" במופע לבנות אולפנה

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

י באדר ב' 23.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

יום רביעי- כ"ב אדר 23.2.22

מופעים 2021

Technology

Technology

Technology

28.12.21 כ"ד טבת

Technology

Technology

Technology

כ"ז באב 5.8.21

Technology

Technology

Technology

10.6.21 ל' סיוון

Technology

Technology

Technology

31.12.21 כ"ז טבת

Technology

Technology

Technology

י"א אלול 19.8.21 בשעה 21:00

Technology

Technology

Technology

2.6.21 כ"ב סיוון

Technology

Technology

Technology

20.12.21 , ט"ז בטבת

Technology

Technology

Technology

22.6.21 י"ב בתמוז

Technology

Technology

Technology

10-12.8.21

Technology

Technology

Technology

י"ט כסלו 23.11.21

מופעים 2020

Technology

Technology

Technology

29/12/20

Technology

Technology

Technology

5/8/20

Technology

Technology

Technology

08/01/20 יא טבת

Technology

Technology

Technology

8/12/20

Technology

Technology

Technology

26/02/20 יא אדר

Technology

Technology

Technology

6/12/20

Technology

Technology

Technology

12/02/20 י"ז שבט

Technology

Technology

Technology

20/8/20

Technology

Technology

Technology

22/01/20 כה טבת

מופעים 2019

Technology

Technology

Technology

18/12/19 כ כסלו

Technology

Technology

Technology

3/12/19 ה' כסלו

Technology

Technology

Technology

11/11/19 י"ג חשוון

Technology

Technology

Technology

30/10/19 א' חשוון​

Technology

Technology

Technology

14.09.19 י"ד אלול

Technology

Technology

Technology

21-24.4.19 טז'-יט' ניסן

Technology

Technology

Technology

26/3/19 י"ט אדר ב

Technology

Technology

Technology

כה' שבט 31.1.19

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

27/11/19 כט חשוון

Technology

Technology

Technology

11/11/19 י"ג חשוון

Technology

Technology

Technology

27/10/19 כ"א תשרי

Technology

Technology

Technology

28.5.19 כג' אייר

Technology

Technology

Technology

11.4.19 ו' ניסן

Technology

Technology

Technology

כב' אדר א'​ 27.2.19

Technology

Technology

Technology

ז' שבט 13.1.19

Technology

Technology

Technology

11/12/19 יג כסלו

Technology

Technology

Technology

12/11/19 י"ד חשוון

Technology

Technology

Technology

10/11/19 י"ב חשוון

Technology

Technology

Technology

23/09/19 כ"ג תשרי

Technology

Technology

Technology

26.5.19 כא' אייר

Technology

Technology

Technology

8.4.19 ג' ניסן

Technology

Technology

Technology

כח' שבט 3.2.19

Technology

Technology

Technology

יח' שבט 24.1.19

Technology

Technology

Technology

10/12/19 יב' כסלו

Technology

Technology

Technology

13/11/19 טו חשוון

Technology

Technology

Technology

3/11/19 ה' חשוון

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

15.5.19 י' אייר

Technology

Technology

Technology

27.3.19 כ' אדר ב

Technology

Technology

Technology

כח' שבט 3.2.19

Technology

Technology

Technology

ו' שבט 12.1.19

מופעים 2018

Technology

Technology

Technology

כ"ב טבת 30.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ט-כ אב 31.7-1.8.18

Technology

Technology

Technology

כד' סיוון 7.6.18

Technology

Technology

Technology

כ' אדר 7.3.18

Technology

Technology

Technology

ט"ו בשבט 31.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ה כסלו 3.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ד אב 26.7.18

Technology

Technology

Technology

יח'-כא' סיוון 1-4.5.18

Technology

Technology

Technology

יט' אדר 6.3.18

Technology

Technology

Technology

יג' בשבט 29.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ד כסלו 2.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ב אב 24.7.18

Technology

Technology

Technology

י"ז אייר 2.5.18

Technology

Technology

Technology

כג שבט' 8.2.18

Technology

Technology

Technology

1.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ד כסלו 2.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ג אב 25.7.18

Technology

Technology

Technology

כז אדר 14.3.18

Technology

Technology

Technology

7.2.18

מופעים 2017

Technology

Technology

Technology

י"ב בכסלו 30.11.17
כ' כסלו 8.12.17

Technology

Technology

Technology

י"ט תשרי 9/10

Technology

Technology

Technology

טו אלול, 6.9

Technology

Technology

Technology

י'-יא' ניסן, 6-7.4

Technology

Technology

Technology

כ"ה באדר, 23.3

Technology

Technology

Technology

כ"ה חשון 14.11.17

Technology

Technology

Technology

י"א תשרי, 1.10

Technology

Technology

Technology

ו תשרי

Technology

Technology

Technology

ט"ז שבט, 12.2

Technology

Technology

Technology

ח' ניסן 4.4

Technology

Technology

Technology

2-9.11 יג-כ חשוון

Technology

Technology

Technology

כ"ג באלול, 14.9

Technology

Technology

Technology

א בתמוז, 25.6

Technology

Technology

Technology

י"ב שבט, 8.2

Technology

Technology

Technology

ד' חשון 24/10

Technology

Technology

Technology

כ' אלול 11/9/17

Technology

Technology

Technology

כ"ז באייר, 23.5

Technology

Technology

Technology

ג' ניסן 30.3

bottom of page