top of page

פסטיבל בין שמיים לארץ 2022
23-25 אוגוסט | כ"ו-כ"ח אב תשפ"ב

האנג

שומטים יחד עם מוסיקה טובה, עם בר פתוח ועם זמן שבו הכל קורה קצת יותר לאט.

עמדת די-ג'יי-הפקר תעמוד פתוחה לכל מי שחשקה נפשו להוביל אותנו ולו לרגע קט.

חופשי לכל דכפין

bottom of page