top of page

תמכו בנו והיו שותפים לעשיה בבין שמיים לארץ

כל תרומה מעל 1200 ש"ח תצרף את התורם אל מעגל הידידים של עמותת בין שמיים לארץ

800 ש"ח - סבסוד סדנה לכיתה אחת

1000 ש"ח - מלגה לאמן בפרויקט הבין תחומי

1200 ש"ח - מלגה לתלמיד בכל עצמותי תאמרנה

1500 ש"ח - מלגה ליוצר צעיר בפסטיבל בין שמיים לארץ

2000 ש"ח - סבסוד הופעה לבית ספר

3000 ש"ח - סבסוד הופעה בפריפריה

bottom of page