top of page
< Back

הנזירים

הנזירים. הם מזמנים את כל האנרגיה וכוח הרצון שלהם, מתמסרים למשימה לעשות הכל באופן הכי מושלם שיש, הם חוקרים את מוחותיהם ונאבקים בסבך הגדל שם באופן פראי.

הנזירים

תכנית ג

bottom of page