top of page
< Back

כל הבחוץ בפנים

סואנת, עוינת וקפוצה
מתקרבים ומתרחקים באי החלטיות כאוטית
אני או את
משבצת אחת
בריק אפור סופרות לאחור

כל הבחוץ בפנים

תכנית ה - באוצרות קימ טייטלבאום

bottom of page