top of page
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

אחרי המעשים- 6.6.09- המעבדה, ירושלים

"אחרי המעשים" היה הנסיון הראשון שלנו לצאת לדרך, רצינו לבדוק האם העולם מעוניין להיות שותף לשיח הזה שבין גוף לרוח, שבין יהדות למחול עכשווי, שבין שמיים לארץ.


הפקנו ערב במעבדה - עוד היה דבר כזה בירושלים - הערב היה מלא! היה לימוד, היה מחול, הייתה שימחה ויציאה לדרך ארוכה. לימים זה נקרא "פסטיבל בין שמיים לארץ".

bottom of page