top of page
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

פסטיבל בין שמיים לארץ- 15-17.11.2011 | מרכז ז'ראר בכר, ירושלים

תארו לעצמכם אנשים עושים מחול, מחול בחלל ריק, מדברים בגוף והגוף כואב, מכוונים פעם אחת בשביל להבין מה רוצים לומר, מכוונים פעם שנייה בשביל לזקק את האופן בו הגוף מדבר. הכיוון לא נגמר. תארו לעצמכם יהודי מתפלל, מכוון. פעם אחת לאן הוא מכוון ופעם שנייה עם מה הוא מכוון.

פסטיבל בין שמיים לארץ, פסטיבל שמכוון למפגש ראשוני, אמיץ ועדין בין העולם היהודי לעולם המחול העכשווי. פסטיבל שמכוון למפגש אינטימי בין רוח לגוף, בין אור ללבוש, בין צורה לתוכן.

רונן יצחקי, מנהל אמנותי

יום שלישי // י"ח חשון  15.11 

וועד הבית מאת אביב איבגי

גבריאל מאת ובביצוע אלעד שכטר  

כביש מס 1 מאת תמי ורונן יצחקי

יום רביעי //  י"ט חשון  16.11 19:00

"לא תרקוד" - הקרנת סרט 

יום רביעי // י"ט חשון 16.11 21:00

פינג מאת ובביצוע ענת שמגר

גרטל מאת תמי ורונן יצחקי

עזרת נשים מאת דפי אלטבב

יום חמישי //  כ' חשון 17.11 

וועד הבית מאת אביב איבגי

תוליך אותי מאת ערן רייס - הופעת מוסיקה

מאנא מאת נועה ורטהיים, ורטיגו

--------

רב שיח בהנחיית אהרון מייטליס ובהשתתפות אנשי מחול ואנשי תורה // הרב אורי שרקי - רב קהילת בית יהודה בירושלים // נעה ורטהיים - מנהלת אמנותית להקת המחול ורטיגו // הרב ד"ר מעוז כהנא // שרונה פלורסהיים - מנהלת אמנותית של נגה להקת מחול

bottom of page