top of page

16.7 | מרכז ז'ראר בכר

תכנית ד - 21:00

בכורה

ציפי ניר - אבויה

ציפי מהגרת, רצוא ושוב, בין עולם דתי לחלוני.


האם המתיקות שנקראת בית קוראת לי לשוב? / הכרת הטוב לבאר ממנה ינקתי / נתינת מרחב של נשימה / פתיחת הלב לאחר / ראיית קרן שמש בהסגר / נכנסת ויוצאת מהדלת שוב ושוב מרגישה משוייכת / ואחרי שזנתה התהיה לה כפרה? / מי שכפרה בעיקר / שהשתמשה בחרותה / שפתחה את אוסרותיה / שקיצצה בנטיעות / שנעשתה אחרת / כבר בחזרה / לעולם לא עזבתי / הגעתי הביתה.

תכנית ג - 19:30 

בכורה

נטלי דביר - אנא טומיה

נטלי, הנקבה המזרחית, היגרה מגוף מחורר לגרעין אטום, ממחול מזרחי למחול עכשווי, מלבנון לישראל.


נקבה מזרחית מחברת את הסכסוכים שבגופה ומייצרת טקס אנא טומיה אוטו אימוניה / בטקס הזה היא בטרנס מתיש ומקלף עד לרמת האטום / פואטיקה מדוברת / שדיים עדתיים / ריקוד בטן ופירוק איברים / עד לשיגעון של מחיקת זהות ושייכות / עכשיו תחברו את שלכם ויאללה חאפלה.

כוריאוגרפיה וביצוע: נטלי דביר

כוריאוגרפיה: ציפי ניר

רקדניות יוצרות: דניאל למנסדורף, נעמי אוזן, אירית רון, יעל רואו

בכורה

אורטל אצבחה - ירוסלם

אורטל אצבחה היגרה מהדרום לצפון, מאתיופיה לאשקלון, מאשקלון למרכז.


נולדתי / אל תוך כמיהה / ארוכת שנים / דורות שלמים / ציירו בי געגוע / עשו בי כיסופים / נולדתי / אל הנדידה / אל החלימה / אל עיניים רטובות / בין ייאוש לתקווה / למדתי גאות / כדי שאוכל לעמוד זקופה / בין הזרות למבטא / אני / נולדתי /
אל השיבה.

כוריאוגרפיה וביצוע: אורטל אצבחה

פרפורמנס: משה זנבה

בכורה

יואנה בליקמן - Money Rain

סבא וסבתא היגרו מרומניה ומפולין לצרפת, 50 שנה אחר כך יואנה היגרה מצרפת לישראל.


ברלין, שנת 1942 / דוד רבא של יואנה שהיה שחקן, רקדן וזמר, ברח בעקבות המלחמה לפריז לבקש כסף מחבריו וקרוביו כדי להגיע באוניה לארצות הברית / ככל הידוע, הוא לא הצליח לקבל את הכסף שנדרש לו כדי לצאת מאירופה – ונרצח / הסיפור נשמר בסוד מפני הדורות הבאים, והתגלה ליואנה, שהיגרה לישראל מפריז לפני עשור, כאשר סיפרה לאביה על הסימפטומים שהיא חווה בחייה בכל הנוגע לכסף / דרך סיפור זה ולצד רוחו של דודה, שואפת יואנה למפות את התחושות הפיזיות והרגשיות הנובעות מסיפור העבר ומהמציאות ההישרדותית היומיומית שלה כאמנית ומהגרת בישראל בהווה.

כוריאוגרפיה וביצוע: יואנה בליקמן

כרטיסים
bottom of page