top of page

תכנית יא - 20:00

בכורה

פרפורמנס

מיועד לנשים בלבד

אנה בן שלמה - ערב וידויים זהות והגירה

אנה היגרה כילדה מפרס לישראל; ויוי היגרה בין דתות וארצות
מרוסיה לישראל, לצרפת וחזרה לישראל; ג'ולט היגרה בין אמונות וזהויות בערים מעורבות: עכו, חיפה ויפו.


מוזמנות לשתות צ׳אי מסמובר (כלי תה פרסי עתיק), למשחק של וידויים, לשמוע סיפורים של עליה לישראל מאיראן במוצאי מלחמת יום כיפור, הגירה מארץ לארץ, מדת לדת (סודות שלא מספרים לילדים בכדי לא לבלבל אותם), חיים בחברה ערבית
והגירה מעכו לחיפה וליפו.

 

הקהל מוזמן להשתתף ולספר מסיפורי ההגירה לארץ ומחוצה לה, לשתף בוידויים בחיים יחד בחברה הישראלית - דור ראשון, דור שני ואף דור שלישי.  

יוצרת: אנה בן שלמה


מופיעות יוצרות: אנה בן שלמה, ויוי בוברינסקי, ג׳ולט קאהוואג׳י

משך ההופעה: שעה וחצי 

כרטיסים
bottom of page