top of page

18.7 | גן הפעמון

מופע חוצות

כניסה חופשית

תכנית י - 17:30

בכורה

מאחיה, קבוצת תנועה עממית - דבקה

משפחתו של אייל עוגן היגרה מתימן, משפחתו של דני קינרייך היגרה מגליציה, משפחתו של אלקנה היגרה מפולין, צרפת ורומניה. משפחתו של אליאור היגרה מתימן, משפחתו של אלון היגרה ממרוקו, ז'אן מארק היגר מצרפת. כולם נפגשו בישראל.


פה בלָּבֶַנט הקצב הוא אחר / הגענו אחוזי צלילים שונים / היינו זרים והִזַרנו אחרים / אחרי שהיגרנו, כולם נהפכו לגרים / אנחנו, התושבים והאדמה. / אחרי זמן מה זיהינו צלילים דומים וקצב דומה / קדצ'קעס ודבקה / גרַטֵל וזַנאַר, ניגונים ומקאמים / הוודקה הוחלפה בערק והרֶבֶּה ברָאִיס. / והנה כולנו כאן.

רקדנים: אייל עוגן, אליאור חבני, אלון ברששת, דני קינרייך, ז'אן מארק לילינג, אלקנה מייטליס

מוסיקאים: יוני שרון - כלי הקשה, אליהו דגמי - סאז, יניב עובדיה - זורנה

bottom of page