פסטיבל בין שמיים לארץ 2021  | להרגיש בבית

קאבר מעודכן מיושר.

10-11-12.8.21 | ב-ג-ד באלול התשפ"א

מתחם הפרסה | פארק המסילה ירושלים

יום שלישי
יום שלישי

< כותבים >

ערב פתיחה
תכנית ג
תכנית ג

< כותבים >

20:00
תכנית א - מופע משך
תכנית א - מופע משך

< כותבים >

18:00
תכנית ד
תכנית ד

< כותבים >

21:30
תכנית ב
תכנית ב

< כותבים >

18:00
תכנית ה
תכנית ה

< כותבים >

22:30
יום רביעי
יום רביעי

< כותבים >

תכנית א - מופע משך
18:00
תכנית א - מופע משך

אהרון מנור, יעלי גרינבלט

מעונות הסטודנטיות
16:30
מעונות הסטודנטיות

תכנית ו
19:30
תכנית ו

אור אשכנזי

 דירת שותפים
14:00
דירת שותפים

רונן יצחקי, רובי אידלמן, עמית דרורי

תכנית ז
21:00
תכנית ז

כרם שמי

יום חמישי
יום חמישי

< כותבים >

אירוע נעילה
תכנית ח
תכנית ח

< כותבים >

19:30
מעונות הסטודנטיות
מעונות הסטודנטיות

< כותבים >

16:30
תכנית ט
תכנית ט

< כותבים >

21:00
תכנית א - מופע משך
תכנית א - מופע משך

< כותבים >

18:00
בסלון
בסלון

< כותבים >

21:30
יום ששי
יום ששי
תוכנית ט
21:00
תוכנית ט
יום שישי
יום שישי
תכנית ב
18:00
תכנית ב