הנזירים

24 באוגוסט 2022, 16:30:00

אנו זוחלים בתוך הסבך. הסבך שהוא ציפיות, מחשבות. מחשבות ורשמים. סיפורים שאנו מספרים לעצמנו. מספרים לעצמנו שאנו צריכים מפות וקווי מתאר.

בעומק הסבך אנו מוצאים שני נזירים.

 

מוסיקה, טקסט, תלבושות: תמר לם ודיוויד קרן

צילום: תמר לם

הנזירים