top of page

כל הבחוץ בפנים

25 באוגוסט 2022 בשעה 16:30:00

רעידת קירות התחנה המרכזית עם מעבר האוטובוסים, קריאות הסוחרים בשוק, מגע במשטחים שלא נוקו מעולם ומפגשים מקריים עם עוברי אורח מופתעים. אחרי שנה בה יצרנו במרחבים ציבוריים שונים בסביבת מגורינו בדרום תל אביב, מצוידים בארכיון וידאו, סאונד ורשמים גופניים, אנו שבים כעת לחלל הסטרילי של אולם המופעים. מבקשים להפנים ולשמר משהו מהמהות של המקומות מלאי הכאב והקסם. לעמוד לצידם פגיעים אל מול עתיד לא ידוע.

 

כוריאוגרפיה וביצוע: הלל פרלמן ויעל סופר סמסון

מוסיקה מקורית: Nico Teen (זוהר שפיר)

מוסיקה נוספת: The Breeders, Felix Mendelssohn

כל הבחוץ בפנים
bottom of page