top of page

תכנית ללא תכנית

שומטים יחד עם מוסיקה טובה, עם בר פתוח ועם זמן שבו הכל קורה קצת יותר לאט.

עמדת די-ג'יי-הפקר תעמוד פתוחה לכל מי שחשקה נפשו להוביל אותנו ולו לרגע קט.

תכנית ללא תכנית
bottom of page