top of page
ארכה
ארכה לוגו לבן
מחול של נשים
בניהולן של מיה רשף ותמי יצחקי. 

*אַרְכָּה" היא הארכת זמן, מתן שהות - מבטא את השאיפה להעמיק ולחקור בעבודה התנועתית ובתהליך היצירה

לשאלות ניתן לפנות :
bottom of page