top of page

על גוף בהגירה

פסטיבל בין שמיים לארץ | 15-18.7 | י"ב-ט"ו תמוז

מרכז ז'ראר בכר, גן הפעמון והמוזיאון לאמנות האיסלאם בירושלים

תיאטרון הקרון תכנית ה
אורטל אצבחה
יואנה בליקמן
אלי בנדיקט
סמדר אימור
מאחיה

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום

מאחיה

צילום: תומר אפלבאום

להקת נגה
סלון בירושלים

צילום: תומר אפלבאום

צילום: דאפי ספונר

צילום: תומר אפלבאום

צילום: צופיה טיימנס

bottom of page